MAS 2017 verslag en foto's

China Tango rolschilderijen in Londen

Twee schilderijen van Pim hingen bij de jaarlijkse expositie van de Medica Art Society in Londen.

Dit vond plaats in de Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street in London (GB). 

 

De Patrons Prize

De Patrons Award werd uitgereikt door de beschermheer van de Medical Art Society, de kunstschilder Tom Coates
De prijs met oorkonde en chequetoegekend aan Pim Stallmann voor zijn 2 tango rolschilderijen.